Tủ đồ khô HAFELE

Tủ kho 6 tầng cánh mở 545.94.142 – HAFELE

25,190,000 21,411,500
- 15%

Tủ kho 6 tầng cánh mở 545.94.122 – HAFELE

23,100,000 19,635,000
- 15%

Tủ kho 6 tầng cánh mở 545.94.102 – HAFELE

22,660,000 19,261,000
- 15%

Tủ kho 6 tầng cánh mở 545.94.652 – HAFELE

35,750,000 30,387,500
- 15%

Tủ kho 6 tầng cánh mở 545.94.632 – HAFELE

34,100,000 28,985,000
- 15%

Tủ kho 6 tầng cánh mở 545.94.612 – HAFELE

30,360,000 25,806,000
- 15%

Tủ kho 3 tầng cánh mở 545.94.650 – HAFELE

23,320,000 19,822,000
- 15%

Tủ kho 6 tầng cánh mở 545.93.435 – HAFELE

35,750,000 30,387,500
- 15%

Tủ kho 6 tầng cánh mở 545.93.433 – HAFELE

34,100,000 28,985,000
- 15%

Tủ kho 6 tầng cánh mở 545.93.431 – HAFELE

30,250,000 25,712,500
- 15%

Tủ kho 3 tầng cánh mở 545.75.273 – HAFELE

9,581,000 8,143,000
- 15%

Tủ kho 3 tầng cánh mở 545.75.253 – HAFELE

8,635,000 7,339,700
- 15%

Tủ kho 3 tầng cánh mở 545.75.233 – HAFELE

8,393,000 7,134,000
- 15%

Tủ kho 3 tầng cánh mở 545.75.971 – HAFELE

14,850,000 12,622,500
- 15%

Tủ kho 3 tầng cánh mở 545.75.951 – HAFELE

10,923,000 9,284,500
- 15%

Tủ kho 3 tầng cánh mở 545.75.931 – HAFELE

9,328,000 7,928,800
- 15%

Tủ kho 5 tầng cánh mở 549.77.956 – HAFELE

23,980,000 20,383,000
- 15%

Tủ kho 5 tầng cánh mở 549.77.954 – HAFELE

22,440,000 19,074,000
- 15%

Tủ kho 5 tầng cánh rút 546.27.310 – HAFELE

20,460,000 17,391,000
- 15%

Tủ kho 5 tầng cánh rút 545.82.614 – HAFELE

49,500,000 42,075,000
- 15%