Tủ đồ khô GARIS

Hệ giá kho 6 tầng cánh mở inox nan BK026.450-GARIS

8,750,000 7,000,000
- 20%

Hệ giá kho 4 tầng cánh mở inox nan BK024.450-GARIS

7,196,000 5,757,000
- 20%

Hệ giá kho 2 tầng cánh mở inox hộp BK01.2.600-GARIS

4,270,000 3,416,000
- 20%

Hệ giá kho 6 tầng cánh mở inox hộp BK01.6.600-GARIS

10,310,000 8,248,000
- 20%