Tủ đồ khô EUROGOLD

Tủ kho nan 6 tầng cánh mở EG.80660 – EUROGOLD

8,000,000 6,000,000
- 25%

Tủ kho nan 4 tầng cánh mở EG.80460-EUROGOLD

7,600,000 5,700,000
- 25%

Tủ kho inox hộp 4 tầng cánh mở M040460-EUROGOLD

9,200,000 6,900,000
- 25%

Hệ giá kho 2 tầng inox hộp cánh mở M040260-EUROGOLD

3,910,000 2,932,000
- 25%

Tủ kho inox cánh mở 4 tầng MC040460 – EUROGOLD

10,500,000 7,875,000
- 25%

Tủ kho inox cánh mở 6 tầng MC040660 – EUROGOLD

12,100,000 9,075,000
- 25%

Tủ kho inox cánh mở 4 tầng MC040445 – EUROGOLD

8,500,000 6,375,000
- 25%

Tủ kho inox cánh mở 6 tầng MC040645 – EUROGOLD

10,500,000 7,875,000
- 25%

Tủ kho nan 4 tầng cánh rút EG.90440S-EUROGOLD

7,600,000 5,700,000
- 25%

Tủ kho nan 6 tầng cánh rút EG.90640S-EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%

Tủ kho nan 4 tầng cánh mở EG.80445-EUROGOLD

7,000,000 5,250,000
- 25%

Tủ kho nan 4 tầng cánh mở EG.80445S-EUROGOLD

8,200,000 6,150,000
- 25%

Tủ kho nan 6 tầng cánh mở EG.80645-EUROGOLD

7,600,000 5,700,000
- 25%

Tủ kho nan 6 tầng cánh mở EG.80645S-EUROGOLD

9,000,000 6,750,000
- 25%

Hệ giá kho 2 tầng inox hộp cánh mở C040260-EUROGOLD

3,580,000 2,685,000
- 25%

Hệ giá kho 2 tầng inox hộp cánh mở C040245-EUROGOLD

3,250,000 2,438,000
- 25%

Hệ giá kho 2 tầng inox hộp cánh mở M040245-EUROGOLD

3,580,000 2,685,000
- 25%

Tủ kho inox hộp 4 tầng cánh rút M030440-EUROGOLD

7,600,000 5,700,000
- 25%

Tủ kho inox hộp 6 tầng cánh rút M030640-EUROGOLD

8,400,000 6,300,000
- 25%