Thùng rác HAFELE

Thùng rác nhựa 502.88.210 – HAFELE

3,806,000 3,235,100
- 15%

Thùng rác đôi,có ray kéo 503.38.546 – HAFELE

3,553,000 3,020,000
- 15%

Thùng rác đôi,có ray kéo 503.38.522 – HAFELE

2,409,000 2,047,600
- 15%

Thùng rác đơn 502.10.520 – HAFELE

583,000 495,500
- 15%

Thùng rác đơn 502.10.000 – HAFELE

1,606,000 1,365,100
- 15%