Thùng rác GARIS

Thùng rác đôi cánh kéo (1*10L,1*20L) GW06.30W – Garis

2,100,000 1,680,000
- 20%

Thùng rác inox cánh mở GW05.10 – Garis

880,000 704,000
- 20%

Thùng rác inox cánh mở GW05.07 – Garis

720,000 576,000
- 20%

Thùng rác đôi cánh kéo (1*10L – 1*20L) GW06.30G – Garis

2,000,000 1,600,000
- 20%

Thùng rác mini GW04.245 – Garis

230,000 184,000
- 20%