Thùng rác GARIS

Thùng rác đôi cánh kéo (1*10L,1*20L) GW06.30W – Garis

2,690,000 2,152,000
- 20%

Thùng rác inox cánh mở GW05.10 – Garis

1,090,000 872,000
- 20%

Thùng rác inox cánh mở GW05.07 – Garis

1,050,000 840,000
- 20%

Thùng rác đôi cánh kéo (1*10L – 1*20L) GW06.30G – Garis

2,690,000 2,152,000
- 20%

Thùng rác mini GW04.245 – Garis

270,000 216,000
- 20%