Thùng rác EUROGOLD

Thùng rác thông minh cao cấp E006-EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Thùng rác thông minh cao cấp E008-EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Thùng rác đôi gắn cánh BL400-EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Thùng rác đôi gắn cánh BL300-EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Thùng rác inox gắn cánh E0101-EUROGOLD

1,000,000 750,000
- 25%

Thùng rác inox gắn cánh E0103-EUROGOLD

1,100,000 825,000
- 25%