Thùng rác

Thùng rác đôi cánh kéo (1*10L,1*20L) GW06.30W – Garis

2,690,000 2,152,000
- 20%

Thùng rác inox cánh mở GW05.10 – Garis

1,090,000 872,000
- 20%

Thùng rác inox cánh mở GW05.07 – Garis

1,050,000 840,000
- 20%

Thùng rác đôi gắn cánh âm tủ EB300M – EUROGOLD

2,100,000 1,575,000
- 25%

Thùng rác đôi gắn cánh âm tủ EB300 – EUROGOLD

2,000,000 1,500,000
- 25%

Thùng rác gắn cánh âm tủ BL400 – EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Thùng rác gắn cánh âm tủ BL300 – EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Thùng rác đôi cánh kéo (1*10L – 1*20L) GW06.30G – Garis

2,690,000 2,152,000
- 20%

Thùng rác đôi cánh kéo UB450-35E – QMAN

3,380,000 2,467,000
- 27%

Thùng rác đôi cánh kéo DB-18C – QMAN

2,340,000 1,708,000
- 27%

Thùng rác đôi cánh kéo DB-15C – QMAN

2,210,000 1,613,000
- 27%

Thùng rác đôi cánh kéo DB-11C – QMAN

2,050,000 1,496,000
- 27%

Thùng rác đôi cánh mở DB-18A/B – QMAN

2,270,000 1,657,000
- 27%

Thùng rác đôi cánh mở DB-15A/B – QMAN

2,140,000 1,562,000
- 27%

Thùng rác đôi cánh mở DB-11A/B – QMAN

2,000,000 1,460,000
- 27%

Thùng rác đơn inox TR-14L – QMAN

970,000 708,000
- 27%

Thùng rác đơn inox TR-8L – QMAN

840,000 613,000
- 27%

Thùng rác nhựa 502.88.210 – HAFELE

3,806,000 3,235,100
- 15%