Thùng gạo GARIS

Thùng gạo mặt kính đen GR06.26B – Garis

2,700,000 2,160,000
- 20%

Thùng gạo 3 khoang cánh mở GR09.45 – Garis

5,100,000 4,080,000
- 20%

Thùng gạo dùng cho cánh kéo hoặc mở GR08.30 – Garis

3,590,000 2,872,000
- 20%

Thùng gạo mặt kính đen GR07.30B – Garis

3,690,000 2,952,000
- 20%

Thùng gạo mặt kính trắng GR07.30W – Garis

3,590,000 2,872,000
- 20%

Thùng gạo mặt gương GR07.30M – Garis

3,490,000 2,792,000
- 20%

Thùng gạo mặt kính đen GR06.30B – Garis

2,890,000 2,312,000
- 20%

Thùng gạo mặt kính trắng GR06.30W – Garis

2,790,000 2,232,000
- 20%

Thùng gạo mặt gương GR06.30M – Garis

2,790,000 2,232,000
- 20%

Thùng gạo 10kg cánh mở hoặc kéo GR05.30 – Garis

2,490,000 1,992,000
- 20%

Thùng gạo 10kg cánh mở hoặc kéo GR04.30 – Garis

3,390,000 2,712,000
- 20%

Thùng gạo 15kg âm tủ GR03.30 – Garis

1,990,000 1,592,000
- 20%

Thùng gạo âm tủ GR02.25 – Garis

2,300,000 1,840,000
- 20%

Thùng gạo 15kg gắn cánh GR01.20 – Garis

2,500,000 2,000,000
- 20%