Thùng gạo GARIS

Thùng gạo mặt gương 15kg BG06.300 – GARIS

1,998,000 1,598,000
- 20%

Thùng gạo 3 khoang 5-10-15kg cánh mở BG04.450 – GARIS

4,099,000 3,279,000
- 20%

Thùng gạo 10kg, cánh kéo BG02.300 – GARIS

2,289,000 1,831,000
- 20%

Thùng gạo 15kg, cánh mở BG01.300 – GARIS

1,479,000 1,183,000
- 20%

Thùng gạo 10kg cánh kéo BG03.300-GARIS

2,996,000 2,397,000
- 20%