Thùng gạo - Thùng rác

Thùng rác đôi cánh kéo (1*10L – 1*20L) BR06.300 – Garis

1,798,000 1,438,000
- 20%

Thùng rác inox 8l cánh mở BR05.400 – Garis

839,000 671,000
- 20%

Thùng rác đôi cánh kéo UB450-35E – QMAN

3,380,000 2,467,000
- 27%

Thùng rác đôi cánh kéo DB-18C – QMAN

2,340,000 1,708,000
- 27%

Thùng rác đôi cánh kéo DB-15C – QMAN

2,210,000 1,613,000
- 27%

Thùng rác đôi cánh kéo DB-11C – QMAN

2,050,000 1,496,000
- 27%

Thùng rác đôi cánh mở DB-18A/B – QMAN

2,270,000 1,657,000
- 27%

Thùng rác đôi cánh mở DB-15A/B – QMAN

2,140,000 1,562,000
- 27%

Thùng rác đôi cánh mở DB-11A/B – QMAN

2,000,000 1,460,000
- 27%

Thùng rác đơn inox TR-14L – QMAN

970,000 708,000
- 27%

Thùng rác đơn inox TR-8L – QMAN

840,000 613,000
- 27%

Thùng gạo nhiều ngăn điện tử B45-1 – QMAN

4,090,000 2,985,700
- 27%

Thùng gạo gắn cánh BT-30 -QMAN

2,730,000 1,993,000
- 27%

Thùng gạo gắn cánh BM30-1 -QMAN

2,730,000 1,993,000
- 27%

Thùng gạo cánh mở B18-2 -QMAN

2,230,000 1,627,900
- 27%

Thùng gạo cánh mở B18-4 -QMAN

2,230,000 1,627,900
- 27%

Thùng gạo gắn cánh B22-1 – QMAN

2,660,000 1,941,800
- 27%

Thùng gạo cánh mở B17-1 – QMAN

2,180,000 1,591,000
- 27%