Máy hút mùi

Máy hút mùi âm tủ HH-TI60D 539.81.083 – HAFELE

5,490,000 4,666,000
- 15%

Máy hút mùi âm tủ HH-TG60E 539.81.073 – HAFELE

6,990,000 5,941,000
- 15%

Máy hút mùi âm tủ HH-BI70A 538.84.007 – HAFELE

10,990,000 9,341,000
- 15%

Máy hút mùi âm tủ HH-TI90D 539.81.085 – HAFELE

6,490,000 5,516,000
- 15%

Máy hút mùi âm tủ HH-TG90E 539.81.075 – HAFELE

7,990,000 6,791,000
- 15%

Máy hút mùi gắn tường HH-WI60B 539.81.173 – HAFELE

12,990,000 11,041,000
- 15%

Máy hút mùi gắn tường HH-WI70B 539.81.168 – HAFELE

11,490,000 9,766,000
- 15%

Máy hút mùi gắn tường HH-WI70C 539.81.158 – HAFELE

12,990,000 11,041,000
- 15%

Máy hút mùi gắn tường HH-WG90B 539.81.185 – HAFELE

14,990,000 12,741,000
- 15%

Máy hút mùi gắn tường HH-WV80D 539.81.194 – HAFELE

21,990,000 18,691,000
- 15%

Máy hút mùi gắn tường HH-WVG80B 538.84.218 – HAFELE

23,990,000 20,391,000
- 15%

Hút Mùi Treo Tường BOSCH DWK97IM60 – BOSCH

34,140,000 22,900,000
- 33%

Hút Mùi Treo Tường BOSCH DWK98JQ60 – BOSCH

40,990,000 27,600,000
- 33%

Hút Mùi Treo Tường BOSCH DWB097J50 – BOSCH

31,570,000 21,300,000
- 33%

Hút Mùi Treo Tường BOSCH DWW098E50 – BOSCH

28,460,000 19,900,000
- 30%

Hút Mùi Treo Tường BOSCH HMH.DWB097E50 – BOSCH

22,900,000 18,300,000
- 20%

Hút Mùi Treo Tường BOSCH DWB097A52 – BOSCH

20,310,000 16,500,000
- 19%

Hút Mùi Treo Tường BOSCH DWB097E51 – BOSCH

25,280,000 16,400,000
- 35%

Hút Mùi Treo Tường BOSCH DWB09W651 – BOSCH

18,120,000 11,700,000
- 35%

Hút Mùi Treo Tường BOSCH HMH.DWW077A50B – BOSCH

15,900,000 13,500,000
- 15%