Lò nướng lò vi sóng HAFELE

Lò vi sóng 539.36.02 – HAFELE

30,360,000 25,806,000
- 15%

Lò nướng âm tủ HO-KT60C 534.05.571 – HAFELE

21,990,000 18,691,000
- 15%

Lò nướng âm tủ HO-K60B 534.05.581 – HAFELE

15,990,000 13,591,000
- 15%

Lò nướng âm tủ HO-T60D 534.05.561 – HAFELE

25,990,000 22,091,000
- 15%

Lò nướng âm tủ HO-KT60B 533.02.001 – HAFELE

25,990,000 22,091,000
- 15%

Lò nướng kết hợp âm tủ HO-T60B 535.02.711 – HAFELE

49,990,000 42,491,000
- 15%

Lò nướng âm tủ HO-T60C 535.02.721 – HAFELE

39,990,000 33,991,000
- 15%