Lò nướng, lò vi sóng

Lò vi sóng 539.36.02 – HAFELE

30,360,000 25,806,000
- 15%

Lò nướng âm tủ HO-KT60C 534.05.571 – HAFELE

21,990,000 18,691,000
- 15%

Lò nướng âm tủ HO-K60B 534.05.581 – HAFELE

15,990,000 13,591,000
- 15%

Lò nướng âm tủ HO-T60D 534.05.561 – HAFELE

25,990,000 22,091,000
- 15%

Lò nướng âm tủ HO-KT60B 533.02.001 – HAFELE

25,990,000 22,091,000
- 15%

Lò nướng kết hợp âm tủ HO-T60B 535.02.711 – HAFELE

49,990,000 42,491,000
- 15%

Lò nướng âm tủ HO-T60C 535.02.721 – HAFELE

39,990,000 33,991,000
- 15%

Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH HMT75M664 – BOSCH

19,880,000 11,600,000
- 42%

Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH HMT75M624 – BOSCH

19,880,000 11,300,000
- 43%

Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH HMT72M654 – BOSCH

18,420,000 10,600,000
- 42%

Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH HMT72G650 – BOSCH

14,470,000 7,500,000
- 48%

Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH BFL634GW1 – BOSCH

29,500,000 17,900,000
- 39%

Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH BFL634GS1 – BOSCH

31,860,000 20,600,000
- 35%

Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH BFL634GB1 – BOSCH

34,490,000 20,600,000
- 40%

Lò Nướng Đa Năng BOSCH HBG635BS1 – BOSCH

35,690,000 21,900,000
- 39%

Lò Nướng Đa Năng BOSCH HBG634BS1 – BOSCH

27,200,000 20,800,000
- 24%

Lò Nướng Đa Năng BOSCH HBG675BB1F – BOSCH

41,800,000 27,700,000
- 34%