Phụ kiện chậu vòi

Chậu rửa bát inox 304 KN8245DOB – KONOX

4,850,000 3,880,000
- 20%

Chậu rửa bát inox 304 KN8245DO – KONOX

4,850,000 3,880,000
- 20%

Chậu rửa bát đá GRANITE màu đen KN8848G – KONOX

8,790,000 7,032,000
- 20%

Chậu rửa bát inox 304 KN1050DDU – KONOX

8,650,000 6,920,000
- 20%

Chậu rửa bát inox 304 KN8143DUB – KONOX

7,050,000 5,640,000
- 20%

Chậu rửa bát inox 304 KN8143DU – KONOX

7,050,000 5,640,000
- 20%

Chậu rửa bát inox 304 KN6244SU – KONOX

5,550,000 4,440,000
- 20%

Chậu rửa bát inox 304 KN8648TD – KONOX

8,260,000 6,608,000
- 20%

Chậu rửa bát inox 304 KN8850TD – KONOX

8,950,000 7,160,000
- 20%

Chậu rửa bát inox 304 KN8248TD – KONOX

7,880,000 6,304,000
- 20%

Chậu rửa bát inox 304 KN8246TD – KONOX

7,550,000 6,040,000
- 20%

Vòi rửa chén HF-GC311 569.15.311 – HAFELE

6,040,000 5,134,000
- 15%

Vòi rửa chén HF-GC301 569.15.301 – HAFELE

8,120,000 6,902,000
- 15%

Vòi rửa chén BLANCOMIDA 569.07.300 – HAFELE

3,200,000 2,720,000
- 15%

Vòi rửa chén BLANCOLINUS-S 565.68.350 – HAFELE

11,770,000 10,004,000
- 15%

Vòi rửa chén HF-GI511 569.15.511 – HAFELE

6,040,000 5,134,000
- 15%

Vòi rửa chén HF-C221V 566.32.221 – HAFELE

1,760,000 1,496,000
- 15%

Vòi rửa chén HF-C231V 566.32.231 – HAFELE

2,310,000 1,963,000
- 15%

Vòi rửa chén HF-C201V 566.32.201 – HAFELE

3,520,000 2,992,000
- 15%

Vòi rửa chén HF-C211V 566.32.211 – HAFELE

2,200,000 1,870,000
- 15%