Chậu vòi

Vòi rửa bát hợp kim đồng KN1901 – KONOX

4,250,000 3,612,500
- 15%

Vòi rửa bát hợp kim đồng KN1309 – KONOX

4,550,000 3,867,500
- 15%

Vòi rửa bát hợp kim đồng KN1208 – KONOX

3,400,000 2,890,000
- 15%

Vòi rửa bát hợp kim đồng KN1902 – KONOX

4,150,000 3,527,500
- 15%

Vòi rửa bát inox 304 KN1222 – KONOX

3,400,000 2,890,000
- 15%

Chậu rửa bát inox 304 KN7843DO – KONOX

4,750,000 3,800,000
- 20%

Chậu rửa bát inox 304 KN8745DUB – KONOX

7,950,000 6,360,000
- 20%

Vòi rửa bát hợp kim đồng KN1003G – KONOX

2,450,000 2,082,500
- 15%

Vòi rửa bát inox 304 KN1223 – KONOX

2,250,000 1,750,000
- 22%

Vòi rửa bát inox 304 KN1337BG – KONOX

3,650,000 3,102,500
- 15%

Vòi rửa bát inox 304 KN1203BG – KONOX

2,150,000 1,827,500
- 15%

Vòi rửa bát inox 304 KN1203 – KONOX

1,650,000 1,402,500
- 15%

Vòi rửa bát inox 304 KN1225BG – KONOX

3,850,000 3,272,500
- 15%

Vòi rửa bát inox 304 KN1204BG – KONOX

2,350,000 1,997,500
- 15%

Vòi rửa bát inox 304 KN1204 – KONOX

1,850,000 1,500,000
- 19%

Vòi rửa bát inox 304 KN1225 – KONOX

3,250,000 2,600,000
- 20%

Vòi rửa bát inox 304 KN1226BG – KONOX

3,950,000 3,357,500
- 15%

Vòi rửa bát inox 304 KN1226 – KONOX

3,350,000 2,847,500
- 15%

Chậu rửa bát inox 304 KN8245DOB – KONOX

4,850,000 3,880,000
- 20%

Chậu rửa bát inox 304 KN8245DO – KONOX

4,850,000 3,880,000
- 20%