Tay nâng BLUM

Tay nâng AVENTOS HK 20K2501-372.85.722 – BLUM

2,310,000 1,963,000
- 15%

Tay nâng AVENTOS HK 20K2301-372.85.721 – BLUM

2,310,000 1,963,000
- 15%

Tay nâng Blum aventos HF28-BLUM

4,620,000 3,003,000
- 35%

Tay nâng Blum aventos HF25 – BLUM

4,200,000 2,750,000
- 35%

Tay nâng Blum aventos HK-BLUM

2,255,000 1,917,000
- 15%

Tay nâng Blum aventos HL-BLUM

4,851,000 4,123,000
- 15%

Tay nâng Blum aventos HS-BLUM

4,565,000 3,880,000
- 15%

tay nâng Blum HF22 – BLUM

4,060,000 2,650,000
- 35%