Mâm xoay GARIS

Mâm xoay hình lá thép phủ nano 5 lớp GS03N.90L/R – Garis

6,300,000 5,040,000
- 20%

Mâm xoay thép phủ nano 5 lớp mở 3/4 GS03.80N – Garis

2,600,000 2,080,000
- 20%

Mâm xoay 360 độ inox 304 GS07.70E – Garis

2,300,000 1,840,000
- 20%

Mâm xoay 3/4 inox 304 điện hóa GS05.80E – Garis

2,200,000 1,760,000
- 20%

Mâm xoay 360 độ inox 304 GS07.70C – Garis

2,500,000 2,000,000
- 20%

Mâm xoay 3/4 inox 304 GS05.80C – Garis

2,350,000 1,880,000
- 20%

Mâm xoay 1/2 inox 304 GS01.80C – Garis

2,200,000 1,760,000
- 20%