Mâm xoay EUROGOLD

Mâm xoay inox nan mở toàn phần 360 độ TR360F-EUROGOLD

2,700,000 2,025,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở toàn phần 360 độ TR360A-EUROGOLD

2,700,000 2,025,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 3/4-270 độ-TR270E-EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 3/4-270 độ-TR270A-EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 1/2-180 độ-TR180C-EUROGOLD

2,300,000 1,725,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 1/2-180 độ-TR180A-EUROGOLD

2,300,000 1,725,000
- 25%

Mâm xoay hình lá EF30-90F-EUROGOLD

8,700,000 6,525,000
- 25%