Mâm xoay

Mâm xoay tròn inox nan đường kính Ø740mm TR-360º – QMAN

2,350,000 1,715,500
- 27%

Mâm xoay 3/4 inox nan TR-270º – QMAN

2,150,000 1,569,500
- 27%

Mâm xoay 3/4 đáy melamin MX-HG270º – QMAN

7,600,000 5,548,000
- 27%

Mâm xoay 1/2 inox nan TR-180º – QMAN

1,950,000 1,423,500
- 27%

Mâm xoay hình lá đáy melamin M0202-L/R – QMAN

8,400,000 6,132,000
- 27%

Mâm xoay mở 3/4-270º 542.31.230 – HAFELE

11,880,000 10,098,000
- 15%

Mâm xoay mở 3/4-270º 542.31.650 – HAFELE

12,760,000 10,846,000
- 15%

Mâm xoay mở 3/4-90º 541.46.343 – HAFELE

14,080,000 11,968,000
- 15%

Mâm xoay mở 3/4-90º 541.46.033 – HAFELE

15,290,000 12,996,500
- 15%

Mâm xoay hình lá 541.32.670(671) – HAFELE

14,520,000 12,342,000
- 15%

Mâm xoay hình lá 541.32.672(673) – HAFELE

32,890,000 27,956,500
- 15%

Mâm xoay hình lá 541.29.482(483) – HAFELE

32,120,000 27,302,000
- 15%

Mâm xoay hình lá 541.29.480(481) – HAFELE

16,170,000 13,744,500
- 15%

Giá xoay inox nan mở 1/2 BS04.18.800 – GARIS

2,259,000 1,807,000
- 20%

Giá xoay inox nan mở 3/4 BS04.27.800 – GARIS

2,359,000 1,887,000
- 20%