Mâm xoay

Mâm xoay hình lá thép phủ nano 5 lớp GS03N.90L/R – Garis

6,300,000 5,040,000
- 20%

Mâm xoay thép phủ nano 5 lớp mở 3/4 GS03.80N – Garis

2,600,000 2,080,000
- 20%

Mâm xoay 360 độ inox 304 GS07.70E – Garis

2,300,000 1,840,000
- 20%

Mâm xoay 3/4 inox 304 điện hóa GS05.80E – Garis

2,200,000 1,760,000
- 20%

Mâm xoay 360 độ inox 304 GS07.70C – Garis

2,500,000 2,000,000
- 20%

Mâm xoay 3/4 inox 304 GS05.80C – Garis

2,350,000 1,880,000
- 20%

Mâm xoay 1/2 inox 304 GS01.80C – Garis

2,200,000 1,760,000
- 20%

Mâm xoay inox nan mở toàn phần 360º EVR360C – EUROGOLD

2,800,000 2,100,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở toàn phần 360º EVR360A – EUROGOLD

2,800,000 2,100,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở toàn phần 360º TR360F – EUROGOLD

2,700,000 2,025,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở toàn phần 360º TR360A – EUROGOLD

2,700,000 2,025,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 3/4 270º EVR270C – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 3/4 270º EVR270A – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 3/4 270º TR270E – EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 3/4 270º TR270A – EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 3/4 270º EP270A – EUROGOLD

2,880,000 2,160,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 1/2 180º EVR180A – EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 1/2 180º EVR180C – EUROGOLD

2,300,000 1,725,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 1/2 180º TR180A – EUROGOLD

2,300,000 1,725,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 1/2 180º TR180C – EUROGOLD

2,300,000 1,725,000
- 25%