Khay chia EUROGOLD

Khay chia thìa dĩa nhựa cao cấp ET800.03-EUROGOLD

870,000 653,000
- 25%

Khay chia thìa dĩa nhựa cao cấp ET900.03-EUROGOLD

910,000 683,000
- 25%

Khay chia thìa dĩa nhựa cao cấp ET700.03-EUROGOLD

800,000 600,000
- 25%

Khay chia thìa dĩa nhựa cao cấp ET600.03-EUROGOLD

700,000 525,000
- 25%

Khay chia thìa dĩa nhựa cao cấp ET450.03-EUROGOLD

600,000 450,000
- 25%

Khay chia thìa dĩa inox 304 mỏ rộng E0650E-EUROGOLD

1,400,000 1,050,000
- 25%

Khay chia thìa dĩa inox 304 mỏ rộng E0645E-EUROGOLD

1,300,000 975,000
- 25%

Khay chia thìa dĩa inox 304 E0650A-EUROGOLD

1,200,000 900,000
- 25%

Khay chia thìa dĩa inox 304 E0645A-EUROGOLD

1,100,000 825,000
- 25%