Giá liên hoàn HAFELE

Kệ góc liên hoàn 546.17.305 – HAFELE

21,780,000 18,513,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn 546.17.304 – HAFELE

21,780,000 18,513,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn 546.17.005 – HAFELE

25,300,000 21,505,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn 546.17.004 – HAFELE

25,300,000 21,505,000
- 15%