Kệ góc liên hoàn

Gía góc liên hoàn inox hộp GC01.45L/R – Garis

6,800,000 5,440,000
- 20%

Gía góc liên hoàn inox 304 điện hóa MC02E.45L/R – Garis

7,950,000 6,360,000
- 20%

Gía góc liên hoàn inox 304 nan vuông GC02C.45L/R – Garis

8,500,000 6,800,000
- 20%

Gía liên hoàn inox 304 nan dẹt EPS101 (phải) – Eurogold

10,950,000 8,220,000
- 25%

Gía liên hoàn inox 304 nan dẹt EPS102 (phải) – Eurogold

10,950,000 8,220,000
- 25%

Kệ góc mở toàn phần EC100 – EUROGOLD

8,560,000 6,420,000
- 25%

Gía liên hoàn inox 304 nan tròn EPS102 (phải) – Eurogold

10,550,000 7,912,000
- 25%

Giá liên hoàn inox 304 nan tròn EPS101 (trái) – Eurogold

10,550,000 7,912,000
- 25%

Giá liên hoàn inox nan EP102 (phải) – EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%

Giá liên hoàn inox nan EP101 (trái) – EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%

Giá liên hoàn hộp inox EU102 (phải) – EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%

Giá liên hoàn hộp inox EU101 (phải) – EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%

Giá liên hoàn hộp inox EU101 (trái) – EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%

Kệ góc liên hoàn 546.17.305 – HAFELE

21,780,000 18,513,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn 546.17.304 – HAFELE

21,780,000 18,513,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn 546.17.005 – HAFELE

25,300,000 21,505,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn 546.17.004 – HAFELE

25,300,000 21,505,000
- 15%