Kệ góc liên hoàn

Giá xoay liên hoàn nan (ray âm) EP.101-EP102-EUROGOLD

9,000,000 6,750,000
- 25%

Kệ góc liên hoàn 546.17.305 – HAFELE

21,780,000 18,513,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn 546.17.304 – HAFELE

21,780,000 18,513,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn 546.17.005 – HAFELE

25,300,000 21,505,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn 546.17.004 – HAFELE

25,300,000 21,505,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn inox nan BS02.L/R – GARIS

7,959,000 6,367,000
- 20%

Kệ góc liên hoàn INOXA ngăn tủ dưới COMPACT 838 – CARINY

13,750,000 11,687,000
- 15%

Kệ góc liên hoàn inox hộp BS01.L/R – GARIS

7,986,000 6,389,000
- 20%

Giá xoay liên hoàn nan (ray bi) EU900.01-EU900.02-EUROGOLD

8,400,000 6,300,000
- 25%

Giá xoay liên hoàn hộp EU.12011-EU.12012-EUROGOLD

8,600,000 6,450,000
- 25%