Giá xoong nồi - bát đĩa CARINY

Giá xoong nồi inox sợi tròn cánh mở CW25-900 – CARINY

1,815,000 1,543,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi tròn cánh mở CW25-800 – CARINY

1,705,000 1,449,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi tròn cánh mở CW25-700 – CARINY

1,595,000 1,358,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi tròn cánh mở CW25-600 – CARINY

1,540,000 1,309,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS26B-900 – CARINY

2,409,000 2,048,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS26B-800 – CARINY

2,299,000 1,954,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS26B-700 – CARINY

2,189,000 1,861,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS26B-600 – CARINY

2,079,000 1,767,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS25B-900 – CARINY

2,189,000 1,861,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS25B-800 – CARINY

2,079,000 1,767,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS25B-700 – CARINY

1,969,000 1,674,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS25B-600 – CARINY

1,859,000 1,580,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt cánh mở CS26A-900 – CARINY

2,409,000 2,048,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt cánh mở CS26A-800 – CARINY

2,299,000 1,954,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt cánh mở CS26A-700 – CARINY

2,189,000 1,861,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt cánh mở CS26A-600 – CARINY

2,079,000 1,767,000
- 15%