Giá xoong nồi - bát đĩa CARINY

Giá xoong nồi inox sợi tròn cánh mở CW25-900 – CARINY

1,650,000 1,402,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi tròn cánh mở CW25-800 – CARINY

1,540,000 1,309,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi tròn cánh mở CW25-700 – CARINY

1,485,000 1,262,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi tròn cánh mở CW25-600 – CARINY

1,430,000 1,215,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS26B-900 – CARINY

2,235,000 1,900,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS26B-800 – CARINY

2,125,000 1,806,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS26B-700 – CARINY

2,015,000 1,712,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS26B-600 – CARINY

1,795,000 1,525,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS25B-900 – CARINY

2,015,000 1,713,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS25B-800 – CARINY

1,905,000 1,619,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS25B-700 – CARINY

1,795,000 1,525,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt gắn cánh CS25B-600 – CARINY

1,685,000 1,432,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt cánh mở CS26A-900 – CARINY

2,235,000 1,900,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt cánh mở CS26A-800 – CARINY

2,125,000 1,806,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt cánh mở CS26A-700 – CARINY

2,015,000 1,712,000
- 15%

Giá xoong nồi inox sợi dẹt cánh mở CS26A-600 – CARINY

1,795,000 1,525,000
- 15%