Giá để xoong nồi - Bát đĩa

Phụ kiện nhựa để cốc GD02C – Garis

80,000 64,000
- 20%

Phụ kiện nhựa để thìa đũa GD02S – Garis

120,000 96,000
- 20%

Gía bát đĩa inox hộp cánh kéo GD01.90 – Garis

2,550,000 2,040,000
- 20%

Gía bát đĩa inox hộp cánh kéo GD01.80 – Garis

2,420,000 1,936,000
- 20%

Gía bát đĩa inox hộp cánh kéo GD01.70 – Garis

2,250,000 1,800,000
- 20%

Gía bát đĩa inox hộp cánh kéo GD01.60 – Garis

2,100,000 1,680,000
- 20%

Gía xoong nồi inox hộp cho cánh kéo GP01.90 – Garis

1,975,000 1,580,000
- 20%

Gía xoong nồi inox hộp cho cánh kéo GP01.80 – Garis

1,875,000 1,500,000
- 20%

Gía xoong nồi inox hộp cho cánh kéo GP01.70 – Garis

1,775,000 1,420,000
- 20%

Gía xoong nồi inox hộp cho cánh kéo GP01.60 – Garis

1,675,000 1,340,000
- 20%