Giá để xoong nồi - Bát đĩa

Giá bát đĩa hộp gắn cánh EU132.900 – EUROGOLD

2,740,000 2,055,000
- 25%

Giá bát đĩa hộp gắn cánh EU132.800 – EUROGOLD

2,640,000 1,980,000
- 25%

Giá bát đĩa hộp gắn cánh EU132.700 – EUROGOLD

2,580,000 1,935,000
- 25%

Giá bát đĩa hộp gắn cánh EU132.600 – EUROGOLD

2,480,000 1,860,000
- 25%

Giá xoong nồi hộp 2 lớp đáy âm tủ EU131.900-EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Giá xoong nồi hộp 2 lớp đáy âm tủ EU131.800-EUROGOLD

2,300,000 1,725,000
- 25%

Giá xoong nồi hộp 2 lớp đáy âm tủ EU131.700-EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Giá xoong nồi hộp 2 lớp đáy âm tủ EU131.600-EUROGOLD

2,100,000 1,575,000
- 25%