Phụ kiện tủ áo EUROGOLD

Kệ đồ gấp 3 tầng, ray giảm chấn EVA1000 – EUROGOLD

3,000,000 2,250,000
- 25%

Rổ để đồ gấp, ray giảm chấn EVA390 – EUROGOLD

2,660,000 1,995,000
- 25%

Rổ để đồ gấp, ray giảm chấn EVA380 – EUROGOLD

2,550,000 1,912,000
- 25%

Rổ để đồ gấp, ray giảm chấn EVA370 – EUROGOLD

2,430,000 1,822,000
- 25%

Vắt quần âu,ray giảm chấn EVA490 – EUROGOLD

2,150,000 1,612,500
- 25%

Vắt quần âu,ray giảm chấn EVA480 – EUROGOLD

2,000,000 1,500,000
- 25%

Vắt quần âu,ray giảm chấn EVA470 – EUROGOLD

1,870,000 1,402,500
- 25%

Vắt quần âu,ray giảm chấn EVA460 – EUROGOLD

1,730,000 1,297,500
- 25%

Mắc quần 8 nốt, ray giảm chấn EVA300 – EUROGOLD

980,000 735,000
- 25%

Giá treo quần 270º EUA270 – EUROGOLD

2,100,000 1,575,000
- 25%

Cột treo áo xoắn ốc EUATM – EUROGOLD

4,100,000 3,075,000
- 25%

Vắt quần kiêm đựng đồ nhỏ EUADR1 – EUROGOLD

1,300,000 975,000
- 25%

Vắt quần kiêm đựng đồ nhỏ EUADL1 – EUROGOLD

1,300,000 975,000
- 25%

Cầu là gấp ngang âm tủ EUA12 – EUROGOLD

2,600,000 1,950,000
- 25%

Móc treo quần âu ray giảm chấn EVA1200 – EUROGOLD

1,850,000 1,387,500
- 25%

Mắc quần áo 8 nốt ray bi EUA21800 – EUROGOLD

840,000 630,000
- 25%

Gương âm tủ cao cấp EUA1000 – EUROGOLD

3,040,000 2,280,000
- 25%

Giá vắt đa năng EUA22200 – EUROGOLD

588,000 441,000
- 25%

Mắc cà vạt EUA12200 – EUROGOLD

370,000 277,500
- 25%