Phụ kiện QMAN

Gía bát đĩa cố định inox 304 GS304-190 – Grob

2,514,000 1,634,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định inox 304 GS304-180 – Grob

2,380,000 1,547,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định inox 304 GS304-170 – Grob

2,248,000 1,461,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định inox 304 GS304-160 – Grob

2,116,000 1,375,000
- 35%

Gía bát cố định inox bóng GS-190 – Grob

1,984,000 1,290,000
- 35%

Gía bát cố định inox bóng GS-180 – Grob

1,852,000 1,204,000
- 35%

Gía bát cố định inox bóng GS-170 – Grob

1,800,000 1,170,000
- 35%

Gía bát cố định inox bóng GS-160 – Grob

1,720,000 1,118,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định chữ V inox 304 U-1000 – Grob

1,286,000 836,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định chữ V inox 304 U-190 – Grob

1,164,000 757,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định chữ V inox 304 U-180 – Grob

1,058,000 688,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định chữ V inox 304 U-170 – Grob

926,000 602,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định chữ V inox 304 U-160 – Grob

820,000 533,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox bóng G-190 – GROB

7,322,000 4,759,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox bóng G-180 – GROB

7,072,000 4,597,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox bóng G-170 – GROB

6,818,000 4,432,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox bóng G-160 – GROB

6,692,000 4,350,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox 304 GV304-190 – GROB

9,092,000 5,910,000
- 35%