Phụ kiện EUROGOLD

Giá bát đĩa hộp gắn cánh EU132.900 – EUROGOLD

2,740,000 2,055,000
- 25%

Giá bát đĩa hộp gắn cánh EU132.800 – EUROGOLD

2,640,000 1,980,000
- 25%

Giá bát đĩa hộp gắn cánh EU132.700 – EUROGOLD

2,580,000 1,935,000
- 25%

Giá bát đĩa hộp gắn cánh EU132.600 – EUROGOLD

2,480,000 1,860,000
- 25%

Giá xoong nồi hộp 2 lớp đáy âm tủ EU131.900-EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Giá xoong nồi hộp 2 lớp đáy âm tủ EU131.800-EUROGOLD

2,300,000 1,725,000
- 25%

Giá xoong nồi hộp 2 lớp đáy âm tủ EU131.700-EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Giá xoong nồi hộp 2 lớp đáy âm tủ EU131.600-EUROGOLD

2,100,000 1,575,000
- 25%

Tủ kho nan 6 tầng cánh mở EG.80660 – EUROGOLD

8,000,000 6,000,000
- 25%

Tủ kho nan 4 tầng cánh mở EG.806440-EUROGOLD

7,600,000 5,700,000
- 25%

Tủ kho inox hộp 4 tầng cánh mở M040460-EUROGOLD

9,200,000 6,900,000
- 25%

Hệ giá kho 2 tầng inox hộp cánh mở M040260-EUROGOLD

5,200,000 3,900,000
- 25%

Giá xoay liên hoàn nan (ray âm) EP.101-EP102-EUROGOLD

9,000,000 6,750,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox hộp EU.1235 – EUROGOLD

2,600,000 1,950,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox hộp EU.1230 – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%