Phụ kiện EUROGOLD

Tủ kho MX0645 hộp cánh mở phay xước – Eurogold

10,890,000 8,168,000
- 25%

Tủ kho MA0645 hộp cánh mở – Eurogold

9,850,000 7,388,000
- 25%

Gía liên hoàn inox 304 nan dẹt EPS101 (phải) – Eurogold

10,950,000 8,220,000
- 25%

Gía liên hoàn inox 304 nan dẹt EPS102 (phải) – Eurogold

10,950,000 8,220,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở MP040460 – Eurogold

11,750,000 8,813,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở MP040660 – Eurogold

15,230,000 11,423,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở MP040445 – Eurogold

10,410,000 7,810,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở MP040645 – Eurogold

12,450,000 9,338,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở 6 tầng EP80660 – Eurogold

11,830,000 8,875,000
- 25%

Tủ kho inox 304 cánh mở 6 tầng EP80645 – Eurogold

10,850,000 8,138,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở toàn phần 360º EVR360C – EUROGOLD

2,800,000 2,100,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở toàn phần 360º EVR360A – EUROGOLD

2,800,000 2,100,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở toàn phần 360º TR360F – EUROGOLD

2,700,000 2,025,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở toàn phần 360º TR360A – EUROGOLD

2,700,000 2,025,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 3/4 270º EVR270C – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 3/4 270º EVR270A – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 3/4 270º TR270E – EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 3/4 270º TR270A – EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 3/4 270º EP270A – EUROGOLD

2,880,000 2,160,000
- 25%

Mâm xoay inox nan mở 1/2 180º EVR180A – EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%