Giá treo ngoài GARIS

Bas suốt giữa GI05.3 – Garis

70,000 56,000
- 20%

Bas suốt 2 đầu GI05.2 – Garis

140,000 112,000
- 20%

Suốt inox GI05.1 – Garis

70,000 56,000
- 20%

Gía để cuộn giấy GI04.8 – Garis

1,190,000 952,000
- 20%

Gía treo ly GI04.7 – Garis

350,000 280,000
- 20%

Gía treo ly đôi GI04.6 – Garis

350,000 280,000
- 20%

Gía treo dao thớt GI04.5 – Garis

565,000 452,000
- 20%

Móc treo dụng cụ nấu GI04.4 – Garis

30,000 24,000
- 20%

Gía để gia vị 2 tầng GI04.3 – Garis

850,000 680,000
- 20%

Gía treo gia vị và cuộn giấy GI04.2 – Garis

800,000 640,000
- 20%

Gía treo vung GI04.1 – Garis

350,000 280,000
- 20%

Thanh treo GI01.8.120 – Garis

690,000 552,000
- 20%

Thanh treo GI01.8.90 – Garis

490,000 392,000
- 20%

Thanh treo GI01.8.60 – Garis

390,000 312,000
- 20%

Gía cài nắp vung GI01.7 – Garis

520,000 416,000
- 20%

Gía để dụng cụ nấu GI01.6 – Garis

620,000 496,000
- 20%

Móc treo dụng cụ nấu GI01.5 – Garis

390,000 312,000
- 20%

Gía để gia vị inox GI01.4 – Garis

690,000 552,000
- 20%

Gía để gia vị có thanh chắn inox GI01.3 – Garis

790,000 632,000
- 20%

Gía để gia vị 2 tầng inox GI01.2 – Garis

1,090,000 872,000
- 20%