Giá treo ngoài GARIS

Móc treo dụng cụ nấu TI05 – Garis

315,000 252,000
- 20%

Giá cài nắp vung Tl07-GARIS

398,000 318,000
- 20%

Giá để dụng cụ nấu Tl06-GARIS

569,000 455,000
- 20%

Giá để gia vị Tl04-GARIS

579,000 463,000
- 20%

Giá để gia vị có thanh chắn Tl03-GARIS

659,000 527,000
- 20%

Giá để gia vị 2 tầng Tl02-GARIS

948,000 758,000
- 20%

Giá để dao và dụng cụ nấu Tl01-GARIS

759,000 607,000
- 20%