Giá treo ngoài EUROGOLD

Giá bát đĩa để bàn inox EU04500 – EUROGOLD

3,080,000 2,310,000
- 25%

Giá bát đĩa để bàn inox EU04600 – EUROGOLD

1,700,000 1,275,000
- 25%

Giá treo ly SB0302-EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Giá treo ly SB0301-EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Móc kép E07014-EUROGOLD

38,000 28,500
- 25%

Giá móc treo không có thanh treo B0146-EUROGOLD

850,000 638,000
- 25%

Giá treo vung WG1095-EUROGOLD

900,000 675,000
- 25%

Giá dao thớt WG1089-EUROGOLD

1,500,000 1,125,000
- 25%

Giá treo đa năng E0970-EUROGOLD

2,000,000 1,500,000
- 25%

Giá treo đa năng E0990-EUROGOLD

2,100,000 1,575,000
- 25%

Giá để đĩa treo ngoài EV88-EUROGOLD

1,800,000 1,350,000
- 25%

Giá để đũa thìa muôi treo ngoài EV118_EUROGOLD

1,000,000 750,000
- 25%

Giá để dao thớt treo ngoài EV228-EUROGOLD

1,570,000 1,177,500
- 25%

Giá treo ngoài để vung EV18-EUROGOLD

1,380,000 1,035,000
- 25%

Giá treo ngoài gia vị 3 tầng EV38-EUROGOLD

1,800,000 1,350,000
- 25%

Giá treo ngoài gia vị 2 tầng EV28-EUROGOLD

1,700,000 1,275,000
- 25%