Giá gia vị HAFELE

Giá để dao thớt cánh mở 549.24.952 – HAFELE

4,609,000 3,917,600
- 15%

Giá để dao thớt cánh kéo 545.13.951 – HAFELE

4,565,000 3,880,250
- 15%