Giá gia vị EUROGOLD

Giá đựng gia vị inox hộp EU.1235 – EUROGOLD

2,600,000 1,950,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox hộp EU.1230 – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox hộp EU.1225 – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox hộp EU.1220 – EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Giá đựng gia vị chai lọ inox hộp EU.1025 – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox hộp EU.1240-EUROGOLD

2,700,000 2,025,000
- 25%

Giá đựng gia vị chai lọ hộp EU.1020-EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Giá đựng gia vị chai lọ hộp EU.1030-EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox nan vuông ERO.2020B-2-EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox nan vuông ERO.2025B-2-EUROGOLD

2,440,000 1,830,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox nan vuông ERO.2030B-2-EUROGOLD

2,440,000 1,830,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox nan vuông ERO.2035B-2-EUROGOLD

2,550,000 1,913,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox nan vuông ERO.2040B-2-EUROGOLD

2,650,000 1,988,000
- 25%

Giá để gia vị nan tròn EG.150-EUROGOLD

1,900,000 1,425,000
- 25%