Giá gia vị

Gía gia vị lắp đáy hệ tủ trên EV2190 – Eurogold

5,690,000 4,268,000
- 25%

Gía gia vị lắp đáy hệ tủ trên EV2180 – Eurogold

5,560,000 4,170,000
- 25%

Gía gia vị điện động cơ cao cấp EMS900 – Eurogold

17,150,000 12,863,000
- 25%

Gía gia vị điện động cơ cao cấp EMS800 – Eurogold

16,280,000 12,210,000
- 25%

Gía gia vị điện động cơ cao cấp EMS700 – Eurogold

15,360,000 11,520,000
- 25%

Gía gia vị điện động cơ cao cấp EMS600 – Eurogold

14,450,000 10,838,000
- 25%

Gía gia vị chai lọ inox 304 nan vuông GK02.25C – Garis

2,990,000 2,392,000
- 20%

Giá gia vị inox hộp EU1220 – EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Giá gia vị inox hộp EU1225 – EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Giá gia vị inox hộp EU1230 – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Giá gia vị inox hộp EU1235 – EUROGOLD

2,600,000 1,950,000
- 25%

Giá gia vị inox hộp EU1240 – EUROGOLD

2,700,000 2,025,000
- 25%

Giá gia vị inox nan vuông ERO.2020B2 – EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Giá gia vị inox nan vuông ERO.2025B2 – EUROGOLD

2,440,000 1,830,000
- 25%