Giá gia vị

Giá đựng gia vị inox hộp EU.1235 – EUROGOLD

2,600,000 1,950,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox hộp EU.1230 – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox hộp EU.1225 – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Giá đựng gia vị inox hộp EU.1220 – EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Giá đựng gia vị chai lọ inox hộp EU.1025 – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Kệ gia vị đa năng cánh kéo KGV-HG300L/R – Qman

2,970,000 2,168,000
- 27%