Giá dao thớt GARIS

Giá chai lọ dao thớt inox hộp gắn cánh BC01.400-GARIS

3,358,000 2,686,000
- 20%

Giá chai lọ dao thớt inox hộp gắn cánh BC01.350-GARIS

3,158,000 2,526,000
- 20%

Giá để chai lọ dao thớt inox hộp BC01.300-GARIS

2,979,000 2,383,000
- 20%

Giá chai lọ inox hộp gắn cánh BC01.200C-GARIS

2,398,000 1,918,000
- 20%

Giá chai lọ dao thớt inox nan gắn cánh BC02.300-GARIS

2,259,000 1,807,000
- 20%

Giá chai lọ dao thớt inox nan gắn cánh BC02.200D-GARIS

1,959,000 1,567,000
- 20%