Giá dao thớt

Giá dao thớt chai lọ inox hộp EU.1025 – EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Giá để dao thớt đa năng inox 304 cao cấp EP20-EUROGOLD

2,800,000 2,100,000
- 25%

Giá để dao thớt đa năng inox 304 cao cấp EP25-EUROGOLD

2,960,000 2,220,000
- 25%

Giá để dao thớt đa năng inox 304 cao cấp EP30-EUROGOLD

2,960,000 2,220,000
- 25%

Giá để dao thớt đa năng inox 304 cao cấp EP35-EUROGOLD

3,120,000 2,340,000
- 25%

Giá để dao thớt đa năng inox 304 cao cấp EP40-EUROGOLD

3,280,000 2,460,000
- 25%

Giá để dao thớt inox nan vuông mạ crom ERO.2040B-EUROGOLD

2,650,000 1,988,000
- 25%

Giá để dao thớt inox nan vuông mạ crom ERO.2030B-EUROGOLD

2,440,000 1,830,000
- 25%

Giá để dao thớt inox nan vuông mạ crom ERO.2035B-EUROGOLD

2,550,000 1,912,000
- 25%

Kệ gia vị, dao thớt inox nan cánh kéo K6SPTJ-030E – QMAN

2,780,000 2,029,000
- 27%

Kệ gia vị, dao thớt inox nan cánh kéo K6SPTJ-030G – QMAN

2,600,000 1,898,000
- 27%

Kệ gia vị, dao thớt inox nan cánh kéo K6SPTJ-025P – QMAN

2,400,000 1,752,000
- 27%