Giá chai lọ EUROGOLD

Giá đựng chai lọ tẩy rửa inox 304 EP.SL300 – EUROGOLD

3,150,000 2,362,000
- 25%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa inox EG.SL300 – EUROGOLD

2,700,000 2,025,000
- 25%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa EUSL400 – EUROGOLD

3,200,000 2,400,000
- 25%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa đáy đặc EU.0625-EUROGOLD

1,600,000 1,200,000
- 25%