Giá chai lọ tẩy rửa

Gía để chất tẩy rửa MU05.40 – Garis

1,090,000 872,000
- 20%

Gía để chai lọ tẩy rửa inox hộp GU01.30 – Garis

1,990,000 1,592,000
- 20%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa inox 304 EP.SL300 – EUROGOLD

3,150,000 2,362,000
- 25%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa inox EG.SL300 – EUROGOLD

2,700,000 2,025,000
- 25%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa EUSL400 – EUROGOLD

3,200,000 2,400,000
- 25%

Kệ để chai lọ tẩy rửa cánh mở 3072004L(R) – QMAN

2,080,000 1,518,000
- 27%

Kệ để chai lọ tẩy rửa cánh mở NRT-HG350 – QMAN

3,700,000 2,701,000
- 27%

Kệ chai lọ inox nan cánh mở 308002 – QMAN

2,100,000 1,533,000
- 27%

Kệ chai lọ inox nan cánh mở 308001 – QMAN

2,000,000 1,460,000
- 27%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa 545.48.911 – HAFELE

3,278,000 2,786,000
- 15%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa 545.48.262 – HAFELE

7,370,000 6,264,500
- 15%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa 545.48.261 – HAFELE

7,117,000 6,049,000
- 15%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa 545.48.260 – HAFELE

4,917,000 4,179,000
- 15%