Giá dao thớt - Chai lọ - Gia vị

Gía gia vị lắp đáy hệ tủ trên EV2190 – Eurogold

5,690,000 4,268,000
- 25%

Gía gia vị lắp đáy hệ tủ trên EV2180 – Eurogold

5,560,000 4,170,000
- 25%

Gía gia vị điện động cơ cao cấp EMS900 – Eurogold

17,150,000 12,863,000
- 25%

Gía gia vị điện động cơ cao cấp EMS800 – Eurogold

16,280,000 12,210,000
- 25%

Gía gia vị điện động cơ cao cấp EMS700 – Eurogold

15,360,000 11,520,000
- 25%

Gía gia vị điện động cơ cao cấp EMS600 – Eurogold

14,450,000 10,838,000
- 25%

Gía dao thớt inox mờ Oval EPV2040 – Eurogold

4,860,000 3,645,000
- 25%

Gía dao thớt inox mờ Oval EPV2035 – Eurogold

4,750,000 3,563,000
- 25%

Gía dao thớt inox mờ Oval EPV2030 – Eurogold

4,580,000 3,435,000
- 25%

Gía dao thớt inox mờ Oval EPV2025 – Eurogold

4,390,000 3,293,000
- 25%

Gía giao thớt, chai lọ inox 304 MM02.40V – Garis

4,990,000 3,992,000
- 20%

Gía giao thớt, chai lọ inox 304 MM02.35V – Garis

4,700,000 3,760,000
- 20%

Gía giao thớt, chai lọ inox 304 MM02.30V – Garis

4,400,000 3,520,000
- 20%

Gía để dao thớt,chai lọ MM02.40N – Garis

3,290,000 2,632,000
- 20%

Gía để dao thớt,chai lọ MM02.35N – Garis

3,190,000 2,552,000
- 20%

Gía để dao thớt,chai lọ MM02.30N – Garis

3,090,000 2,472,000
- 20%

Bas suốt giữa GI05.3 – Garis

70,000 56,000
- 20%

Bas suốt 2 đầu GI05.2 – Garis

140,000 112,000
- 20%