Giá dao thớt - Chai lọ - Gia vị

Giá bát đĩa để bàn inox EU04500 – EUROGOLD

3,080,000 2,310,000
- 25%

Giá bát đĩa để bàn inox EU04600 – EUROGOLD

1,700,000 1,275,000
- 25%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa inox 304 EP.SL300 – EUROGOLD

3,150,000 2,362,000
- 25%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa inox EG.SL300 – EUROGOLD

2,700,000 2,025,000
- 25%

Giá đựng chai lọ tẩy rửa EUSL400 – EUROGOLD

3,200,000 2,400,000
- 25%

Giá gia vị inox hộp EU1220 – EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Giá gia vị inox hộp EU1225 – EUROGOLD

2,400,000 1,800,000
- 25%

Giá gia vị inox hộp EU1230 – EUROGOLD

2,500,000 1,875,000
- 25%

Giá gia vị inox hộp EU1235 – EUROGOLD

2,600,000 1,950,000
- 25%

Giá gia vị inox hộp EU1240 – EUROGOLD

2,700,000 2,025,000
- 25%

Giá gia vị inox nan vuông ERO.2020B2 – EUROGOLD

2,200,000 1,650,000
- 25%

Giá gia vị inox nan vuông ERO.2025B2 – EUROGOLD

2,440,000 1,830,000
- 25%

Giá gia vị inox nan vuông ERO.2030B2 – EUROGOLD

2,440,000 1,830,000
- 25%

Giá gia vị inox nan vuông ERO.2035B2 – EUROGOLD

2,550,000 1,912,000
- 25%

Giá gia vị inox nan vuông ERO.2040B2 – EUROGOLD

2,650,000 1,987,000
- 25%

Giá gia vị inox 304 nan dẹt EP20B – EUROGOLD

2,800,000 2,100,000
- 25%

Giá gia vị inox 304 nan dẹt EP25B – EUROGOLD

2,850,000 2,137,000
- 25%