Giá bát nâng hạ GROB

Gía bát đĩa nâng hạ inox bóng G-190 – GROB

7,322,000 4,759,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox bóng G-180 – GROB

7,072,000 4,597,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox bóng G-170 – GROB

6,818,000 4,432,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox bóng G-160 – GROB

6,692,000 4,350,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox 304 GV304-190 – GROB

9,092,000 5,910,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox 304 GV304-180 – GROB

8,838,000 5,745,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox 304 GV304-170 – GROB

8,586,000 5,581,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox 304 GV304-160 – GROB

8,460,000 5,499,000
- 35%