Giá bát nâng hạ GARIS

Gía nâng hạ bát đĩa phủ nano ML06.70N – Garis

7,200,000 5,760,000
- 20%

Gía nâng hạ bát đĩa phủ nano ML06.80N – Garis

7,400,000 5,920,000
- 20%

Gía nâng hạ bát đĩa phủ nano ML06.90N – Garis

7,600,000 6,080,000
- 20%

Giá nâng hạ bát đĩa inox 304 GL06.90C – GARIS

7,900,000 6,320,000
- 20%

Giá nâng hạ bát đĩa inox 304 GL06.80C – GARIS

7,700,000 6,160,000
- 20%

Giá nâng hạ bát đĩa inox 304 GL06.70C – GARIS

7,500,000 6,000,000
- 20%

Giá nâng hạ bát đĩa inox 304 GL06.60C – GARIS

7,300,000 5,840,000
- 20%