Giá bát nâng hạ EUROGOLD

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EURO VI160

10,400,000 5,616,000
- 46%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EURO VI170

10,500,000 5,670,000
- 46%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EURO VI180

10,700,000 5,778,000
- 46%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EURO VI190

10,900,000 5,886,000
- 46%

Giá bát đĩa nâng hạ inox mạ crom EURO UI160

8,100,000 4,455,000
- 45%

Giá bát đĩa nâng hạ inox mạ crom EURO UI170

8,200,000 4,510,000
- 45%

Giá bát đĩa nâng hạ inox mạ crom EURO UI180

8,300,000 4,565,000
- 45%

Giá bát đĩa nâng hạ inox mạ crom EURO UI190

8,500,000 4,675,000
- 45%