Giá bát nâng hạ CARINY

Giá bát nâng hạ KD-24CI-900-CARINY

6,600,000 5,610,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-800-CARINY

6,380,000 5,423,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-700-CARINY

6,270,000 5,330,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-600-CARINY

6,160,000 5,236,000
- 15%