Giá bát nâng hạ CARINY

Giá bát nâng hạ KD-24CI-900-CARINY

6,160,000 5,236,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-800-CARINY

5,940,000 5,049,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-700-CARINY

5,830,000 4,956,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-600-CARINY

5,720,000 4,862,000
- 15%