Giá bát nâng hạ

Gía nâng hạ bát đĩa phủ nano ML06.70N – Garis

7,200,000 5,760,000
- 20%

Gía nâng hạ bát đĩa phủ nano ML06.80N – Garis

7,400,000 5,920,000
- 20%

Gía nâng hạ bát đĩa phủ nano ML06.90N – Garis

7,600,000 6,080,000
- 20%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-900 – QMAN

6,840,000 4,993,000
- 27%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-800 – QMAN

6,690,000 4,883,700
- 27%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-700 – QMAN

6,540,000 4,774,000
- 27%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-600 – QMAN

6,390,000 4,664,700
- 27%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EURO VI160

10,400,000 5,616,000
- 46%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EURO VI170

10,500,000 5,670,000
- 46%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EURO VI180

10,700,000 5,778,000
- 46%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EURO VI190

10,900,000 5,886,000
- 46%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-900-CARINY

6,160,000 5,236,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-800-CARINY

5,940,000 5,049,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-700-CARINY

5,830,000 4,956,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-600-CARINY

5,720,000 4,862,000
- 15%

Giá nâng hạ bát đĩa inox 304 GL06.90C – GARIS

7,900,000 6,320,000
- 20%