Giá bát nâng hạ

Giá nâng hạ bát đĩa VA-900 – QMAN

6,840,000 4,993,000
- 27%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-800 – QMAN

6,690,000 4,883,700
- 27%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-700 – QMAN

6,540,000 4,774,000
- 27%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-600 – QMAN

6,390,000 4,664,700
- 27%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EURO VI160

10,400,000 5,616,000
- 46%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EURO VI170

10,500,000 5,670,000
- 46%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EURO VI180

10,700,000 5,778,000
- 46%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EURO VI190

10,900,000 5,886,000
- 46%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-900-CARINY

6,160,000 5,236,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-800-CARINY

5,940,000 5,049,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-700-CARINY

5,830,000 4,956,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-600-CARINY

5,720,000 4,862,000
- 15%

Giá bát đĩa nâng hạ inox mạ crom EURO UI160

8,100,000 4,455,000
- 45%

Giá bát đĩa nâng hạ inox mạ crom EURO UI170

8,200,000 4,510,000
- 45%

Giá bát đĩa nâng hạ inox mạ crom EURO UI180

8,300,000 4,565,000
- 45%

Giá bát đĩa nâng hạ inox mạ crom EURO UI190

8,500,000 4,675,000
- 45%