Giá bát nâng hạ

Gía bát nâng hạ inox mờ Oval EPV9090 – Eurogold

11,250,000 6,188,000
- 45%

Gía bát nâng hạ inox mờ Oval EPV9080 – Eurogold

10,950,000 6,023,000
- 45%

Gía bát nâng hạ inox mờ Oval EPV9070 – Eurogold

10,650,000 5,858,000
- 45%

Gía bát nâng hạ inox mờ Oval EPV9060 – Eurogold

10,350,000 5,693,000
- 45%

Gía bát đĩa nâng hạ inox bóng G-190 – GROB

7,322,000 4,759,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox bóng G-180 – GROB

7,072,000 4,597,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox bóng G-170 – GROB

6,818,000 4,432,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox bóng G-160 – GROB

6,692,000 4,350,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox 304 GV304-190 – GROB

9,092,000 5,910,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox 304 GV304-180 – GROB

8,838,000 5,745,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox 304 GV304-170 – GROB

8,586,000 5,581,000
- 35%

Gía bát đĩa nâng hạ inox 304 GV304-160 – GROB

8,460,000 5,499,000
- 35%

Gía nâng hạ bát đĩa phủ nano ML06.70N – Garis

8,590,000 6,872,000
- 20%

Gía nâng hạ bát đĩa phủ nano ML06.80N – Garis

8,790,000 7,032,000
- 20%

Gía nâng hạ bát đĩa phủ nano ML06.90N – Garis

8,990,000 7,192,000
- 20%