Giá bát nâng hạ

Gía nâng hạ bát đĩa phủ nano ML06.70N – Garis

8,590,000 6,872,000
- 20%

Gía nâng hạ bát đĩa phủ nano ML06.80N – Garis

8,790,000 7,032,000
- 20%

Gía nâng hạ bát đĩa phủ nano ML06.90N – Garis

8,990,000 7,192,000
- 20%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-900 – QMAN

6,840,000 4,993,000
- 27%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-800 – QMAN

6,690,000 4,883,700
- 27%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-700 – QMAN

6,540,000 4,774,000
- 27%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-600 – QMAN

6,390,000 4,664,700
- 27%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EVI160 – Eurogold

10,400,000 5,720,000
- 45%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EVI170 – Eurogold

10,500,000 5,775,000
- 45%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EVI180 – Eurogold

10,700,000 5,885,000
- 45%

Giá bát đĩa nâng hạ inox 304 cao cấp EVI190 – Eurogold

10,900,000 5,995,000
- 45%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-900-CARINY

6,600,000 5,610,000
- 15%

Giá bát nâng hạ KD-24CI-800-CARINY

6,380,000 5,423,000
- 15%