Giá bát GROB

Gía bát đĩa cố định inox 304 GS304-190 – Grob

2,514,000 1,634,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định inox 304 GS304-180 – Grob

2,380,000 1,547,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định inox 304 GS304-170 – Grob

2,248,000 1,461,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định inox 304 GS304-160 – Grob

2,116,000 1,375,000
- 35%

Gía bát cố định inox bóng GS-190 – Grob

1,984,000 1,290,000
- 35%

Gía bát cố định inox bóng GS-180 – Grob

1,852,000 1,204,000
- 35%

Gía bát cố định inox bóng GS-170 – Grob

1,800,000 1,170,000
- 35%

Gía bát cố định inox bóng GS-160 – Grob

1,720,000 1,118,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định chữ V inox 304 U-1000 – Grob

1,286,000 836,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định chữ V inox 304 U-190 – Grob

1,164,000 757,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định chữ V inox 304 U-180 – Grob

1,058,000 688,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định chữ V inox 304 U-170 – Grob

926,000 602,000
- 35%

Gía bát đĩa cố định chữ V inox 304 U-160 – Grob

820,000 533,000
- 35%