Giá bát EUROGOLD

Giá bát cố định tủ trên cao cấp EP86.600-EUROGOLD

1,870,000 1,402,000
- 25%

Giá bát cố định tủ trên cao cấp EP86.700-EUROGOLD

2,360,000 1,770,000
- 25%

Giá bát cố định tủ trên cao cấp EP86.800-EUROGOLD

2,470,000 1,852,000
- 25%

Giá bát cố định tủ trên cao cấp EP86.900-EUROGOLD

2,600,000 1,950,000
- 25%

Giá bát đĩa cố định tủ trên EU010.60-EUROGOLD

800,000 600,000
- 25%

Giá bát đĩa cố định tủ trên EU010.70-EUROGOLD

900,000 675,000
- 25%

Giá bát đĩa cố định tủ trên EU010.80-EUROGOLD

1,000,000 750,000
- 25%

Giá bát đĩa cố định tủ trên EU010.90-EUROGOLD

1,100,000 825,000
- 25%

Giá bát đĩa cố định tủ trên EU01100-EUROGOLD

1,200,000 900,000
- 25%

Giá để bát đĩa gắn tường EU-04.600-EUROGOLD

1,700,000 1,275,000
- 25%

Giá bát đĩa hộp gắn cánh-EUROGOLD

2,480,000 1,860,000
- 25%

Giá bát đĩa hộp âm tủ EU133.600-EUROGOLD

2,580,000 1,935,000
- 25%