Giá bát EUROGOLD

Gía bát cố định inox mờ Oval EPV8090 – Eurogold

3,250,000 2,438,000
- 25%

Gía bát cố định inox mờ Oval EPV8080 – Eurogold

3,080,000 2,310,000
- 25%

Gía bát cố định inox mờ Oval EPV8070 – Eurogold

2,920,000 2,190,000
- 25%

Giá bát cố định tủ trên cao cấp EP86.600-EUROGOLD

2,090,000 1,568,000
- 25%

Giá bát cố định tủ trên cao cấp EP86.700-EUROGOLD

2,310,000 1,733,000
- 25%

Giá bát cố định tủ trên cao cấp EP86.800-EUROGOLD

2,330,000 1,748,000
- 25%

Giá bát cố định tủ trên cao cấp EP86.900-EUROGOLD

2,450,000 1,838,000
- 25%

Giá bát đĩa cố định tủ trên EU010.60-EUROGOLD

800,000 600,000
- 25%

Giá bát đĩa cố định tủ trên EU010.70-EUROGOLD

900,000 675,000
- 25%

Giá bát đĩa cố định tủ trên EU010.80-EUROGOLD

1,000,000 750,000
- 25%

Giá bát đĩa cố định tủ trên EU010.90-EUROGOLD

1,100,000 825,000
- 25%