Giá bát cố định

Giá bát đĩa cố định inox nan GBSS-900 – QMAN

2,040,000 1,489,000
- 27%

Giá bát đĩa cố định inox nan GBSS-800 – QMAN

1,920,000 1,401,600
- 27%

Giá bát đĩa cố định inox nan GBSS-700 – QMAN

1,820,000 1,328,600
- 27%

Giá bát đĩa cố định inox nan GBSS-600 – QMAN

1,750,000 1,277,500
- 27%

Giá bát cố định tủ trên GB30-900 – CARINY

1,331,000 1,131,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB30-800 – CARINY

1,221,000 1,037,000
- 15%