Giá bát cố định

Giá bát đĩa cố định inox nan GBSS-900 – QMAN

2,040,000 1,489,000
- 27%

Giá bát đĩa cố định inox nan GBSS-800 – QMAN

1,920,000 1,401,600
- 27%

Giá bát đĩa cố định inox nan GBSS-700 – QMAN

1,820,000 1,328,600
- 27%

Giá bát đĩa cố định inox nan GBSS-600 – QMAN

1,750,000 1,277,500
- 27%

Giá bát cố định tủ trên GB30-900 – CARINY

1,331,000 1,131,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB30-800 – CARINY

1,221,000 1,037,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB30-700 – CARINY

1,111,000 945,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB30-600 – CARINY

1,010,000 858,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB29-1000 – CARINY

2,145,000 1,823,000
- 15%

Giá bát cố định tủ trên GB29-900 – CARINY

1,980,000 1,683,000
- 15%