Giá bát đĩa tủ trên

Giá bát đĩa cố định inox nan GBSS-900 – QMAN

2,040,000 1,489,000
- 27%

Giá bát đĩa cố định inox nan GBSS-800 – QMAN

1,920,000 1,401,600
- 27%

Giá bát đĩa cố định inox nan GBSS-700 – QMAN

1,820,000 1,328,600
- 27%

Giá bát đĩa cố định inox nan GBSS-600 – QMAN

1,750,000 1,277,500
- 27%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-900 – QMAN

6,840,000 4,993,000
- 27%

Giá nâng hạ bát đĩa VA-800 – QMAN

6,690,000 4,883,700
- 27%