Giá bát đĩa tủ trên

Giá bát cố định tủ trên GB30-1000 – CARINY

1,540,000 1,309,000
- 15%