Tay nắm

Tay nắm cổ điển dạng tay cầm GH63.160 – Garis

240,000 192,000
- 20%

Tay nắm cổ điển dạng tay cầm GH63.128 – Garis

200,000 160,000
- 20%

Tay nắm cổ điển dạng tay cầm GH63.96 – Garis

160,000 128,000
- 20%

Tay nắm cổ điển dạng núm GE63.0 – Garis

120,000 96,000
- 20%

Tay nắm cổ điển dạng tay cầm GE62.96 – Garis

175,000 140,000
- 20%

Tay nắm cổ điển dạng Oval GE62.0 – Garis

130,000 104,000
- 20%

Tay nắm cổ điển dạng tay cầm GH61.160 – Garis

150,000 120,000
- 20%

Tay nắm cổ điển dạng tay cầm GH61.128 – Garis

135,000 108,000
- 20%

Tay nắm cổ điển dạng tay cầm GH61.96 – Garis

120,000 96,000
- 20%

Tay nắm cổ điển dạng tay cầm GE60.96 – Garis

140,000 112,000
- 20%

Tay nắm cổ điển, dạng núm oval GE60.0 – Garis

105,000 84,000
- 20%

Tay nắm thân cong GH71.192 – Garis

105,000 84,000
- 20%