Ray trượt HAFELE

Ray âm giảm chấn mở 3/4 550mm 433.03.007 – HAFELE

275,000 234,000
- 15%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 500mm 433.03.006 – HAFELE

286,000 243,000
- 15%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 450mm 433.03.005 – HAFELE

275,000 234,000
- 15%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 400mm 433.03.004 – HAFELE

264,000 224,500
- 15%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 350mm 433.03.003 – HAFELE

253,000 215,000
- 15%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 300mm 433.03.002 – HAFELE

231,000 196,000
- 15%