Ray trượt GARIS

Giảm chấn rời G04S – Garis

70,000 56,000
- 20%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 GT05.50 – Garis

245,000 196,000
- 20%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 GT05.45 – Garis

235,000 188,000
- 20%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 GT05.40 – Garis

225,000 180,000
- 20%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 GT05.35 – Garis

215,000 172,000
- 20%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 GT05.30 – Garis

205,000 164,000
- 20%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 GT05.25 – Garis

195,000 156,000
- 20%

Ray âm giảm chấn mở toàn phần GT03.50 – Garis

370,000 296,000
- 20%