Ray trượt GARIS

Giảm chấn rời AG04S – GARIS

125,000 100,000
- 20%

Ray hộp giảm chấn AG01.500 – GARIS

899,000 712,000
- 21%

Ray bi 3 lớp, mở toàn phần AG04.500 – GARIS

182,000 146,000
- 20%

Ray bi 3 lớp, mở toàn phần AG04.450 – GARIS

170,000 136,000
- 20%

Ray bi 3 lớp, mở toàn phần AG04.400 – GARIS

158,000 126,000
- 20%

Ray bi 3 lớp, mở toàn phần AG04.350 – GARIS

147,000 118,000
- 20%

Ray bi 3 lớp, mở toàn phần AG04.300 – GARIS

135,000 108,000
- 20%

Ray bi 3 lớp, mở toàn phần AG04.250 – GARIS

125,000 100,000
- 20%