Bản lề, ray trượt ngăn kéo, tay nắm

Ray âm giảm chấn mở 3/4 550mm 433.03.007 – HAFELE

275,000 234,000
- 15%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 500mm 433.03.006 – HAFELE

286,000 243,000
- 15%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 450mm 433.03.005 – HAFELE

275,000 234,000
- 15%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 400mm 433.03.004 – HAFELE

264,000 224,500
- 15%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 350mm 433.03.003 – HAFELE

253,000 215,000
- 15%

Ray âm giảm chấn mở 3/4 300mm 433.03.002 – HAFELE

231,000 196,000
- 15%

Tay Nắm Tủ HGA06-224 – CARINY

121,000 103,000
- 15%

Tay Nắm Tủ HGA06-192 – CARINY

115,500 98,000
- 15%

Tay Nắm Tủ HGA06-160 – CARINY

110,000 94,000
- 15%

Tay Nắm Tủ HGA06-128 – CARINY

104,500 89,000
- 15%

Tay Nắm Tủ HGA05-224 – CARINY

93,500 79,000
- 16%

Tay Nắm Tủ HGA05-192 – CARINY

88,000 75,000
- 15%

Tay Nắm Tủ HGA05-160 – CARINY

82,500 70,000
- 15%

Tay Nắm Tủ HGA05-128 – CARINY

77,000 65,000
- 16%